Τα διαμάντια είναι για πάντα

Εμπόριο λιανικό και χοντρικό διαμαντιών Α κοπής.

Τα Moutzanos Labs διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και πιστοποιημένο προσωπικό για την ακριβή ανάλυση της πέτρας σας. Τα Mourtzanos Labs διαθέτουν πετρολογικό μικροσκόπιο, μοναδικό στην Ελλάδα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι υπηρεσίες εργαστηρίου. Τα Moutzanos Labs διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και πιστοποιημένο προσωπικό για την ακριβή ανάλυση της πέτρας σας. Τα Mourtzanos Labs διαθέτουν πετρολογικό μικροσκόπιο, μοναδικό στην Ελλάδα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι υπηρεσίες εργαστηρίου.

Τα Moutzanos Labs διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και πιστοποιημένο προσωπικό για την ακριβή ανάλυση της πέτρας σας. Τα Mourtzanos Labs διαθέτουν πετρολογικό μικροσκόπιο, μοναδικό στην Ελλάδα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι υπηρεσίες εργαστηρίου.